KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY

      Celem kursu jest powtórzenie i utrwalenie materiału z zakresu matematyki  na poziomie szkoły podstawowej, rzetelne przygotowanie uczniów klas szóstych do sprawdzianu kończącego szkołę podstawową oraz oswojenie ich z rodzajem zadań i atmosferą na egzaminie.

Zajęcia odbywają się w okresie od października do końca marca według ustalonego planu zajęć w grupach kilkuosobowych.

KURS OBEJMUJE:

 • powtórzenie i utrwalenie materiału z zakresu matematyki na poziomie szk. podst.
 • przeprowadzenie i ocenę 8 sprawdzianów kontrolnych ( ok. 20 min. każdy)
 • test diagnostyczny i jego ocenę na początku kursu
 • test ewaluacyjny i jego ocenę na końcu kursu
 • sprawdzian próbny z pełnego zakresu materiału (łącznie z częścią humanistyczno-przyrodniczą), jego ocenę przez wykwalifikowanego egzaminatora oraz analizę błędów
 • materiały dydaktyczne wykorzystywane na każdych zajęciach i w domu ( w tym: materiały rozwijające spostrzegawczość, logiczne myślenie, czytanie ze zrozumieniem, wyobraźnię i pamięć)
 • 6 pełnych arkuszy sprawdzianu szóstoklasisty z odpowiedziami
 • dostęp do przyborów szkolnych i kalkulatorów na zajęciach
 • telefoniczny kontakt nauczyciela z rodzicem (opiekunem) ucznia
 • indywidualne podejście do każdego ucznia
 • miłą atmosferę na zajęciach
 • 10 % zniżki na konsultacje indywidualne

Informacje 

telefon 508 109 088
w godz. 8-15 i 20-22

KURSY 

Zajęcia w grupach
(maks. 8 osób)

W grupach młodszych (sprawdzian szóstoklasisty i test gimnazjalny) - elementy rozwijające:

 • logiczne myślenie
 • pamięć
 • wyobraźnię